HASZNÁLT KENŐOLAJOK KÖRNYEZETTUDATOS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE AZ EVOLUBE KFT.-nél

 

 

 

Az EVOLUBE Kft. GINOP-2.1.1-15-2015-00103 jelű pályázata 2016.08.25- én 135, 326 millió Ft összegű támogatásban részesült.

 

Az EVOLUBE KFT. a Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz kapcsolódó, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan 2015. 11. 03-án nyújtott be pályázatot, mely 2016.08.25-én 199 931 380 Ft projekt összköltség mellett 135 325 966 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 67,69%.

 

A projekt célja az általános minőségű, jellemzően fekete színű, korommal, egyéb égéstermékkel szennyezett fáradt olaj feldolgozására alkalmas, folyamatos üzemű, vákuum desztillációs rendszer technológiai tervezése, a szükséges gépi berendezések tervezése, engedélyezésre alkalmas kiviteli terv, megvalósítási ütemterv elkészítése, kapcsolódó szaktervekkel (irányítástechnika, villamos tervezés, építészet stb.) együtt.


A projekt eredményeként olyan bázisolaj előállítását tervezzük, aminek víztartalma 0,1% alatti, Cleveland szerinti lobbanáspontja 200 °C feletti, sűrűsége 800- 950 kg/m3, kinematikai viszkozitása 5-100 mm2/s 

40 °C –on. 

Az így nyert bázisolaj a kenőanyagok (kenőolajok) fő alkotó komponense, mely felhasználható ipari-és motorolajok gyártásához egyaránt. Kisebb mennyiségben bitumengyártáshoz (elsősorban desztillációs maradék) is használatos.

A technológiai tervezés, a kísérleti gyártás, illetve a teljes kapacitású üzemmód fontos, és elhanyagolhatatlan eleme a folyamatos minőségellenőrzés. Ennek megvalósítására a projekt tartalmaz egy fáradt olajok/ kenőolajok laboratóriumi vizsgálatára alkalmas laboratórium kialakítását, a megfelelő műszerekkel felszerelve.

 

K+F projektelemek:

 

 

  •          Bázis olaj előállítását célzó, folyamatos üzemű, vákuum desztillációs technológiai rendszer tervezése, fejlesztése
  •          Infrastrukturális beruházás (1 db laborkonténer és 4 db technológiai konténer beszerzése)
  •          Eszközbeszerzés (labor eszközök: pl. félautomata vákuumdesztilláló készülék; nyílttéri lobbanáspont mérő készülék; Automata multifunkciós titrátor és viszkoziméter ; Digitális hordozható sűrűségmérő;  valamint Desztillációs üzem)

 

 

 

 

A beruházásnak köszönhetően 3 db új munkahely jön létre. 

A projekt 2018. szeptember hónapban zárul.

 


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.