TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTÉSE AZ EVOLUBE KFT.-NÉL SÓSTÓFALVÁN

Az EVOLUBE KFT. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódó, „Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című konstrukcióhoz kapcsolódóan 2015.07.09-én nyújtott be pályázatot, mely 2015.12.22-én 336,76 millió forint projekt összköltség mellett 168,38 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 50%.


Az EVOLUBE KFT. a pályázat keretében termelési és tárolási kapacitásainak bővítését valósította meg, melynek célja a gyártott kenőanyagok termékpalettájának vertikális és horizontális növekedése, minőségének javítása volt. A pályázatban szereplő eszközök beszerzése hozzájárul az előállított termékek export piaci bevezetéséhez. A környezeti terhelés csökkentése, a nagyobb arányú és hatékonyabb hulladékfeldolgozás hozzájárul az EU által is megfogalmazott környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási célokhoz.

A projekt során a meglévő épület bővítésére- és korszerűsítésére-, illetve napelem rendszerrel történő ellátására kerül sor, valamint tartálypark kiépítésére, kazánok, csomagoló-gépsor, hídmérleg beszerzésére.

A projekt megvalósítása az épület bővítésével, korszerűsítésével kezdődött, azt követően a munkálatok előrehaladtával a napelem rendszer került telepítésre 2017. januárban. Az épület 2017. márciusban került átadásra.
2017. április-augusztus hónapokban került sor a 21 db. tartályból álló tartálypark telepítésére és üzembehelyezésére, illetve a kazánok, hídmérleg, töltő- és zsugoróliázó beüzemelésére.

A beruházásnak köszönhetően 11 db új munkahely jön létre. A projekt 2017 szeptemberében 07-én zárult.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.